Uppdaterad 4 juni 2018

Aspanishlife SL respekterar besökarnas integritet och ser till att den personliga informationen du ger oss behandlas konfidentiellt. Behandlingen av personuppgifter ska ske på ett sätt som överensstämmer med kraven i sekretesslagstiftningen.

Vilka företag tillhör Aspanishlife SL:

Dessutom omfattas alla företag som nämns på webbplatsen dessa allmänna villkor. Ansvarsfriskrivning på Internet, sekretessregler och kakor riktar sig till: alla ovanstående namn och alla de företag som anges på webbplatsen.

Innehåll:

Informationen som återges på denna webbplats har sammanställts med omsorg av Aspanishlife SL Aspanishlife SL kan inte garantera riktigheten eller fullständigheten. Den information som återges på denna webbplats är endast vägledande och kan ändras när som helst av Aspanishlife SL utan föregående meddelande. Aspanishlife SL, tar inget ansvar för innehållet på denna webbplats och den information som återges på den, och inte heller för korrektheten och / eller fullständigheten därav. Inga rättigheter kan härledas från data som återges på denna webbplats. Förutsatt att ett uttryckligt skriftligt tillstånd har beviljats ​​i förväg av Aspanishlife SL Aspanishlife SL, kan inte garantera att webbplatsen fungerar utan fel eller kontinuerligt.

Upphovsrätt:

Uppgifterna på denna webbplats, som texter, fotografier, illustrationer, varumärken och logotyper, tillhör Aspanishlife SL, eller används giltigt med Aspanishlife SL, baserat på olika immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt och varumärkesrättigheter. Användning av webbplatsen berättigar inte användaren till någon som helst rätt till de rättigheter och / eller uppgifter som hänvisas till häri. Reproduktion eller duplicering av informationen på webbplatsen eller informationen som tillhandahålls via Aspanishlife SL, på denna webbplats eller i e-posttrafik är - enbart för personligt bruk - under förutsättning att Aspanishlife SL har gett ett uttryckligt skriftligt tillstånd.

Sekretessregler:

Om du genom att använda denna webbplats tillhandahåller personuppgifter kommer Aspanishlife SL i samband med dessa uppgifter att fungera i enlighet med dataskyddslagen (sekretesslag). De personuppgifter som tillhandahålls kommer att användas av Aspanishlife SL så att de kan vara till tjänst för dig så bra som möjligt. Aspanishlife SL kommer inte att tillhandahålla din personliga information till tredje part såvida inte detta är resultatet av en rättslig skyldighet eller ett avtal med dig. Aspanishlife SL kommer på din begäran att inspektera de personuppgifter som registrerats av Aspanishlife SL och justera uppgifterna vid behov. Den information du har gett oss kommer endast att användas för att hålla dig informerad innan den inte är tänkt att vara.

Sociala medier:

Vår webbplats innehåller knappar för att marknadsföra ("gilla") eller dela ("tweet") webbsidor på sociala nätverk som Facebook och Twitter. Dessa knappar fungerar med kodbitar som kommer från Facebook eller Twitter själv. Cookies placeras med hjälp av denna kod. Vi har inget inflytande på det. Läs sekretesspolicyn för Facebook, Twitter eller andra sociala nätverk (som kan ändras regelbundet) för att läsa vad de gör med dina (personliga) uppgifter som de behandlar via dessa cookies.

Informationen de samlar in anonymiseras så mycket som möjligt. Informationen överförs till och av Twitter, Facebook, Google +, LinkedIn eller andra sociala nätverk som lagras på servrar i USA. LinkedIn, Twitter, Facebook och Google + förbinder sig till Privacy Shield-principerna och är anslutna till Privacy Shield-programmet från US Department of Commerce. Detta innebär en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter.

Syftet med databehandlingen:

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Beviljande av åtkomst till vår webbplats https://ipmspain.com
  • Användningen av funktionerna på vår webbplats.
  • Kontakta dig om så önskas.
  • få inblick i användningen av vår webbplats
  • förbättra och utvärdera vår webbplats och tjänster
  • vilket gör det möjligt för dig att mejla, skriva ut eller dela en sida via sociala nätverk, till exempel Facebook och andra sociala medier

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de som nämns ovan, såvida du inte har gett oss ditt tidigare samtycke eller om vi tillåts eller är skyldiga att göra det enligt lag.

Kategorier av personuppgifter:

Vi använder följande data för de ändamål som anges i detta sekretess- och cookieuttalande:

  • Företagsnamn och data (i den mån det är personuppgifter)
  • NAW-uppgifter om kontaktpersonen
  • Kontaktens e-postadress
  • Kontakta telefonnummer

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de som nämns ovan, såvida du inte har gett oss ditt tidigare samtycke eller om vi tillåts eller är skyldiga att göra det enligt lag.

Lagringsperioder:

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppnå de syften som anges i detta sekretess- och cookieuttalande.

Tillhandahållande av uppgifter till tredje part:

Vi kommer inte att avslöja dina uppgifter till tredje part utan ditt föregående samtycke, såvida inte detta är nödvändigt i samband med genomförandet av avtalet eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Säkerhet:

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till din personliga information. Detta säkerställer att endast de nödvändiga personerna har tillgång till dina data, att tillgången till informationen skyddas och att våra säkerhetsåtgärder kontrolleras regelbundet. Dessutom använder vi SSL-certifikat för säker överföring av dina data och kommunikation.

Internet-kakor:

Cookies är små datafiler som automatiskt kan lagras på eller läsas från besökarens enhet (t.ex. PC, surfplatta eller smartphone) när du besöker en webbplats. Detta görs via webbläsaren på enheten.

Analytics Internet-cookies:

Vi använder också cookies från Google Analytics för att ge oss insikt i hur vår webbplats används, för att förse oss med rapporter om webbplatsen och för att ge oss information om effektiviteten i våra kampanjer. Den information vi får i denna process, inklusive din dators adress (IP-adress), kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Vi har ingått ett behandlingsavtal med Google där avtal fastställs om hanteringen av den insamlade informationen. Här har vi inte tillåtit Google att använda den information som erhållits för andra Google-tjänster. Google kan också överföra information till tredje part om det krävs enligt lag eller om sådana tredje parter behandlar informationen för Googles räkning. Vi har inget ytterligare inflytande på detta. Mer information om databehandling av Google Analytics finns i Sekretesspolicy från Google  och i Sekretesspolicy från Google Analytics .

Aktivera eller inaktivera Internet-cookies:

Du kan ställa in din webbläsare så att den endast accepterar lagring av kakor med ditt samtycke. Observera att många webbplatser inte fungerar optimalt när cookies är inaktiverade.

Borttagning av Internet-kakor:

Många kakor har ett utgångsdatum. Om ett utgångsdatum är inställt raderas kakan automatiskt när utgångsdatumet löper ut. Du kan också välja att ta bort cookies manuellt före utgångsdatumet. Se din webbläsarhandbok för mer information.

Tredje parts webbplatser:

Detta sekretess- och cookieuttalande gäller inte tredje parts webbplatser som är länkade till vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter kommer att hantera dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dem.

Registrerade rättigheter:

Om du har gett oss personuppgifter kan du skicka en begäran om att visa, ändra, flytta eller ta bort dessa uppgifter. Du kan skicka denna begäran genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ipmspain.com

Justeringar av sekretess och Internet-cookie-uttalanden:

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta integritets- och cookieuttalande. Ändringar kommer att publiceras på denna webbplats. Vi rekommenderar att du konsulterar detta uttalande regelbundet så att du är medveten om dessa förändringar.

Myndighetens personuppgifter:

Naturligtvis hjälper vi dig gärna om du har några klagomål om behandlingen av dina personuppgifter. I enlighet med sekretesslagstiftningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Personuppgiftsmyndigheten om vår behandling av dina personuppgifter. Du kan kontakta personuppgiftsmyndigheten för detta ändamål.

BelgiumDutchEnglishGermanPolishSwedish